Сензорни решения за опаковъчната индустрия

Baumer отговаря напълно на специфичните изисквания на производствения и опаковъчен процес, влагайки  повишено внимание към нуждите и условията на хранително-вкусовата промишленост. Продуктите ни спомагат за повишаване на гъвкавостта и производителността на машините. Производителите предпочитат да използват нашите системни решения, с цел намаляване  сложността на производствения процес. Осигурявайки  възможност за конфигуриране на отделните машинни модули, процесът гарантира тяхното оптимално свързване към цялостната система и покрива всички клиентски и нормативни изисквания.

Контрол на буферна станция

Контрол на зареждащата система

Изплакване и дезинфекция

Контрол на ниво и температура в съдовете

Контрол на станция бутилиране

Контрол на качеството в производството

Синхронизиране и контрол на скоростта на поточната линия

Позициониране и пакетиране