Сензори за млекопреработвателната промишленост

Конкурентоспособността в млекопреработвателните предприятия до голяма степен зависи от нивото на автоматизацията, производителността, хигиената, и в крайна сметка безопасността и качеството на продукта. В тази сфера балансът между надеждността и ефективността на оборудването е ключов фактор за успеха. Сензорите играят важна роля за подобряването на качеството и контрола на процеса . С повече от 40 години опит в хранителната индустрия, Баумер допринася за увеличение на системната производителности и повишаване на качеството на крайния продукт. Като дългогодишен партньор с млекопреработвателната промишленост, ние предлагаме широка гама от продукти, които отговарят на международните строги стандарти и хигиенни изисквания към машините, съоръженията, инвентара и технологичния процес.

Съхранение на суровото мляко

Пастьоризираща система

Филтрираща система

Разделителна система

Хомогенизиране

Изплакване и пълнене

CIP или прочистване и дезинфекция на съоръженията