Вижън

Дисплеи/броячи

Безопасност

Предлагаме сейфти компоненти на водещи производители:

електромагнитни блокировки, аварийни изключватели, защитни датчици, матрици за безопасност с функция за защита, оптични светлинни бариери и изключватели, включващи крайни изключватели и микро-ключове.